اجلاس جهانی شوراها و شهردارانگشایش دروازه توسعه شهری با انتخاب شهرداران کارآمد

8 شهریور 1396

توسعه شهرها، ارتقای خدمات شهری، حفظ هویت فرهنگی شهرها، افزایش سلامت، رفاه اجتماعی و احیای زیرساخت های گردشگری برای افزایش رونق کسب و کار در استان سمنان راهی جز انتخاب شهرداران کارآمد و باتجربه از سوی شوراهای اسلامی ندارد.

با آغاز پنجمین دوره فعالیت شوراهای اسلامی یکی از مهمترین وظایف آنها انتخاب شهردار به عنوان مدیر شهر است، انتخابی که چهار سال از سرنوشت شهر و مدیریت آن در عرصه های مختلف را رقم می زند و هرچه این انتخاب به وظایف شهرداری نزدیک تر باشد و فرد منتخب به عنوان شهردار از دانش و تخصص در زمینه امور شهری و مدیریت برخوردار باشد، مردم در فضایی امن با رفاهی نسبی و با اطمینان خاطر زندگی خواهند کرد .

اعضای جدید شورای شهر در انتخاب شهردار باید نهایت دقت را داشته و یقین داشته باشند که وی امانتداری صدیق و مدیری شایسته است و برای رشد شهر تلاش می کند، در گام اول برای انتخاب شهردارانی کاردان، باید مردم با تیزبینی نمایندگانی اصلح برای شورای اسلامی شهر برگزینند.

18 سال از تولد نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در عرصه حیات اجتماعی کشور می گذرد و این نهاد توانسته دراین مدت با وجود برخی مسائل و موانع، گام هایی را در جلب مشارکت شهروندان برای ساماندهی امور شهری و روستایی بردارد.

با مرور اصول فصل هفت قانون اساسی این نکته دریافت می شود که شوراهای اسلامی شهر و روستا با وجود روند رو به رشد، تا رسیدن به نقطه مطلوب در قانون اساسی، فاصله معناداری دارند.

درفصل هفتم از اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضا‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند.

همچنین دراین اصل آمده است: شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ وتمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

همچنین درفصل هفتم از اصل یکصد و یکم قانون اساسی آمده است: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود و نحوه‏ تشکیل‏ وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

در فصل هفتم ازاصل‏ یکصد و دوم نیز عنوان شده است که شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح هایی‏تهیه‏ و به صورت مستقیم یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

بنابرین بهبود مدیریت شهری بسته به توان و کارآمدی شوراهای شهر است، شوراهای اسلامی به لحاظ حقوقی و شرح وظایفشان ارکان مهم تصمیم گیری هستند و باید برای پیشبرد امور شهری در ابعاد مختلف که در قانون اساسی ذکر شده برنامه ریزی کنند.

انتخاب شهردار در حال حاضر توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد و به گفته کارشناسان، مدیریت شهری زمانی می تواند عملکرد مناسبی داشته باشد که در چارچوب سیاست های شهری صحیح و برنامه ریزی شده حرکت کند و یکی از ویژگی های سیاست شهری ارزشمند، مشارکتی بودن آن است یعنی جایگاهی که گروه‌های مختلف شهروندان در تدوین و اجرا و ارزیابی آن نقش داشته باشند.

شوراها از جمله نهادهایی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه ریزی، نظارت و اجرای سیاست گذاری ها در سطوح محلی و منطقه ای و شهری و روستایی فعالیت می کنند و از این طریق زمینه حضور و مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان را فراهم می کنند.

در چند سال گذشته در 20 شهرسمنان به نقش و جایگاه شهرداری های برای افزایش رفاه اجتماعی توجه شده و مردم بیشتر برای رفع مشکلات شهری از شهرداران مطالبه دارند.

با وجود در اختیار نداشتن اعتبارات دولتی اما شهرداری ها از طریق منابع مالی متعدد در کارهای عمرانی همگام با دولت ها در حرکت اند و می توان حضور شهردارانی متخصص و کاردان می تواند زمینه توسعه اجتماعی را در استان سمنان تسریع بخشد.

مردم استان سمنان با درک نقش موثر خود در افزایش توسعه و نشاط اجتماعی با مشارکت فراگیر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 29 اردیبهشت96 مطالبه گر رفع مشکلات عمرانی خود هستند و میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان در شهرستان سمنان 62.3 درصد، در شهرستان شاهرود 77.2 درصد، در شهرستان دامغان 83.3 درصد، در شهرستان گرمسار 78.2 درصد، در شهرستان مهدیشهر 85.1 درصد، در شهرستان میامی 77.6 درصد، در شهرستان آرادان 74.4 درصد و در شهرستان سرخه 105.1 درصد به ثبت رسید.

همچنین در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان ٬ دو هزار و 422 با هم رقابت کردند و هزار و 64 نفر آنها برای عضویت در شوراها انتخاب شدند، این انتخابات در شهرهای سمنان ٬ شاهرود و دامغان به صورت الکترونیکی برگزار شد..

در این گزارش نقش و جایگاه شهرداران و اعضای شوراهای شهر از نگاه چند تن از کارشناسان ،تحلیل گران و مسوولان امر برای شناسایی ظرفیت های مهم این نهاد برای افزایش توسعه شهری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

 

** توزیع مناسب سرانه فرهنگی و اجتماعی وظیفه مهم شهرداری ها

سعید کامیابی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هم اکنون از مهم ترین مشکلات مناطق شهری استان سمنان ، توزیع نشدن سرانه مطلوب اجتماعی، فرهنگی به دلیل شرایط جغرافیایی در سطح شهری است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بسیاری از برنامه های دراز مدت مدیریت شهری برای افزایش رفاه اجتماعی و عمرانی را در نظر بگیریم باید زیرساخت های مطلوب در این طرح مدنظر قرار گیرد.

کامیابی خاطرنشان کرد: رفع مشکل کم آبی باید دراولویت همه دستگاه های اجرایی باشد و تا زمانی که این منبع مهم و ارزشمند در برنامه ریزی ها گنجانده نشود، نمی توان اطلاعات دقیق از میزان افزایش رفاه اجتماعی در دراز مدت ارایه کرد.

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر بخواهیم به سمت توسعه شهری گام برداریم باید از منابع خدادادی در منطقه مورد نظربهره گرفت و باید از انرژی خورشیدی که یکی از منابع ارزشمند برای تولید برق دراستان سمنان است استفاده شود.

کامیابی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بیش از 300 روز از سال در شهرسمنان باران نمی بارد و این معیار برای توسعه شهری و استفاده از انرژی های نو در این منطقه از کشور مدنظرقرار گیرد و با توجه به این چالش می توان بخش قابل توجه ای از مشکلات اقتصادی و بیکاری در سمنان را برطرف کرد.

سعید کامیابی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا نقشی در تامین یا رفع مشکل کم آبی در یک منطقه ندارند، اما این افراد رابط بین مردم و مسوولان هستند و با این رویکرد ارزشمند می توان برای رفع این معضل گام برداشت.

 

** نگاه علمی به مدیریت شهری نیازمند آموزش جدی

محمدکاظم شربتدار دانشیار و عضوهیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان گفت: نگاه علمی به مدیریت شهری و نیاز به آموزش جدی اعضا شورا به وظایف اصلی و فرعی شهرداری و سازمان های دولتی یکی از اولویت های توسعه شهری در استان سمنان است.

وی اظهارداشت: توجه به زیرساخت های ضروری شهر و سرمایه گذاری دراز مدت جهت کاهش هزینه باید مدنظر مدیریت شهری سمنان قرار گیرد.

شربتدار افزود: با وجود آنکه بسیاری از امکانات ایمن سازی در اختیار شهرداری ها قرار ندارد، اما این سازمان غیردولتی وظایف قابل توجهی در بحث ارایه خدمات دارد و باید اعضای شورای شهر در چارچوب قانون، برای رفع مشکلات ایمن سازی به شهرداری ها مشورت ارایه دهند.

شهردار سابق سمنان گفت: مدیریت صحیح هزینه ها با افزایش بهره وری از ظرفیت ها و سرمایه های محدود موجود باید مدنظر مدیران در بحث رفاه اجتماعی در شهرسمنان قرار گیرد.

شربتداراضافه کرد: درسه سطح باید مشکلات و مسایل شهرهای استان سمنان مدنظر اعضای منتخب شورای اسلامی باشد و در این مسیر، تدوین قانونی مدون، تصویب بودجه و نظارت بر نحوه کار شهرداری مهم ترین اختیارات شوراها برای تحقق اهداف است.

وی اضافه کرد: شوراها باید به وظایف خود آشنا باشند و نباید با بی تجربگی بسیاری از اقدامات زیرساختی که در دوره های گذشته در شهر احداث شده است را زیر سوال ببرند و باید رابط خوبی بین مردم و مسوولان باشند.

شربتدار اضافه کرد: پیگیری محل هزینه ها و درآمدهای شهرداری و ارایه برنامه های اصولی و صحیح برنامه ریزی باید در اولویت کار نمایندگان مردم در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرسمنان باشد.

 

** توجه به زیرساخت های گردشگری اولویت کاری شهرداری ها

مسلم نصرتی شهردار دامغان گفت: برای رشد و توسعه شهری باید در اجرای طرح های عمرانی و شهری وحدت رویه بین شهردار و اعضای شورای شهر حاکم باشد و با این راهبرد می توان برای افزایش اشتغال و رونق و آبادانی یک منطقه تلاش کرد.

وی ادامه داد: شهرهای استان سمنان از ظرفیت های قابل توجه گردشگری برخوردار هستند که می توان با نوسازی ابنیه های تاریخی و اصلاح معابر بافت فرسوده برای رونق اشتغال در این مسیر اقدام کرد.

شهردار دامغان گفت: اصلاح و بهسازی ورودی شهرهای یکی از معیارهای اساسی برای جذب گردشگر در ایام مختلف از سال است و استان چهارفصل سمنان را می توان با این رویکرد به قطب گردشگری کشور تبدیل کرد.

نصرتی تصریح کرد: شهرهای استان سمنان برای افزایش رفاه اجتماعی و خدمات رسانی به مردم نیازمند تامین اعتبار دولتی نیستند و با جذب سرمایه های داخلی می توان در رفع مشکلات بخش شهری اقدام کرد.

 

** تامین آب نیازی اساسی برای توسعه شهری

حسین صدرناصری، فعال اجتماعی و دانشجوی دکتری رشته جغرافیای شهری گفت: اولویت اول اجرای برنامه های زیرساختی در مناطق شهری تامین آب است و تا زمانی که فرآیند تامین این منبع ارزشمند محقق نشود، بسیاری از طرح های صنعتی،عمرانی، فرهنگی و اجتماعی عقیم می ماند.

وی خاطرنشان کرد: تامین آب نقش اساسی در افزایش توسعه پایدار دارد و باید با کلان نگری و ارتباط موثر با مسوولان استانی و کشوری برای رفع این چالش مهم در مرکز استان سمنان اقدام کرد.

صدرناصری اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران باید بر مساله نظارت برنحوه عملکرد و هزینه های شوراها متمرکز باشد و اطلاع دقیق ازاین برنامه ها می تواند در شفافیت اقتصادی این سازمان غیردولتی نقش موثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید برای افزایش هزینه های پایدار که انتظار می رود در یک دوره کوتاه مدت این درآمدها را داشته باشد، برنامه ریزی کند و نباید براساس افزایش یا کاهش هزینه‌ها در یک دوره کوتاه مدت طرح های عمرانی، اقتصادی ، ورزشی و فرهنگی مصوب کند.

صدرناصری اظهارداشت: بسیاری از راهبردهای شهرداری ها برای جذب سرمایه گذار اشتباه است و با جذب نیروی انسانی متخصص می توان بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش های شهری را برطرف کرد و باید از کلی گویی و شعارزدگی در اجرا پرهیز شود.

وی اضافه کرد: شورای شهر و شهرداری به دلیل نداشتن قدرت قابل توجه نسبت سایر دستگاه های اجرایی، از مظلوم ترین نهادهاست و اعضای شورای شهر باید به عنوان نیروهایی قدرتمند و با دانش وارد صحنه شوند.

وی گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مالیات مردم در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد و آحاد جامعه در مقابل پرداخت های قابل توجه، بسیاری از امکانات رفاهی را از این سازمان غیردولتی طلب می کنند.

صدرناصری خاطرنشان کرد: باید نگاه به شورای های اسلامی شهر و روستا و شهرداری در ایران نیز همانند کشورهای توسعه یافته شود و با این رویکرد ارزشمند است که می توان بخش قابل توجهی از هزینه های جاری را از دوش دولت برداشت.

 

** نقش شهرداری ها در افزایش سلامت اجتماعی

محمد عوض آبادی شهردار امیریه گفت: برای توسعه شهری در چند سال گذشته به نقش شهرداری ها توجه ویژه ای شده است و با این رویکرد می توان برای افزایش سلامت اجتماعی نقش آفرینی کرد.

وی اضافه کرد: شهرداران در شرایط کنونی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نقش آفرینی می کنند که این امر می تواند در دراز مدت به رشد و شکوفایی یک منطقه در سطح کلان منجر شود.

عوض آبادی اضافه کرد: نگاه مردم به افزایش رونق و آبادانی در مناطق شهری به دستان شهرداران و اعضای شورای شهر است و با وجود اختیارات محدود ، مسوولان امر برای رفع مشکلات آحاد جامعه در تلاش هستند.

وی گفت: توجه دولت برای افزایش اشتغال و رونق کسب وکار در کشور به بودجه غیردولتی است و شهرداری ها به دلیل برخورداری از ظرفیت های قابل توجه ای که در زمینه های مختلف دارند می تواند با اهمیت بخشی به زیرساخت گردشگری به اقتصاد کشور در سطح کلان کمک کنند.

شهردار امیریه تصریح کرد: شهرداری ها با اتخاذ برنامه های مدیریتی می توانند در جذب سرمایه و درآمدزایی نقش آفرینی کنند و با این رویکرد می توان برای رفاه اجتماعی تلاش کرد.

منبع: ایرنا


724
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
زبان/Language

دبیر شورای راهبردی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

جناب آقای ابراهیم امینی

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران

رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

 مرتضی کاظمیان

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 با سخنرانی جناب آقای مرتضی کاظمیان رییس دبیرخانه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران و ریاست محترم جمهوری جناب دکتر حسن روحانی

کانال آپارات اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ...

پوستر اجلاس
لینک های خبر اجلاس
مرکز همایش