اجلاس جهانی شوراها و شهرداراناعضای شورای راهبردی، هیأت علمی و کارگروه پنل های تخصصی

اعضای شورای راهبردی، هیأت علمی و کارگروه پنل های تخصصی

 • سرکار خانم دکتر الهام امین زاده (معاون حقوقی ریاست جمهوری و مدیر کارگروه پنل حقوق شهروندی)
 • آقای دکتر مهدی دانش یزدی (معاون اداری مالی وزارت امور خارجه و مدیر کارگروه پنل نقش دستگاه دیپلماسی در رفع محدودیت‌ها )
 • دکتر  پیروز حناچی (دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند )
 • آقای دکتر احمد مسجد جامعی (عضو کمیسیون سلامت شورای شهرشورای اسلامی تهران)
 • آقای دکتر محمد سالاری ( رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران)
 • آقای محمد نیک اقبال راد (معاون مدیر کل وزارت امور خارجه و عضو کارگروه پنل نقش دستگاه دیپلماسی در رفع محدودیت ها )
 • آقای دکتر محمد حسن طالبیان (معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )
 • آقای دکتر مرتضی رحمانی موحد (معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
 • آقای سید ابوالفضل بهره دار (رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران و عضو کارگروه پنل توسعه مترو )
 • آقای مهندس علی عبدالله پور (قائم مقام فنی شرکت بهره برداری متروی تهران و عضو کارگروه پنل توسعه مترو )
 • آقای مهندس رضا واکف (مشاور مدیرعامل متروی تهران و  عضو کارگروه پنل توسعه مترو )
 • آقای مهندس قائمی (مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای مهندس حیدریان (مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان و عضو پنل شهر هوشمند)
 • آقای دکتر شاهپری (رئیس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای مهندس رضا باقری اصل (دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای دکتر زرگر (عضو هیئت مدیره شرکت ایرانیان نت و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای دکتر سنایی (مدیرعامل شرکت آریا همراه و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای مهندس سهیل مظلوم ( مدیر کنسرسیوم آریانابوم و عضو کارگروه پنل شهر هوشمند)
 • آقای مهندس ایرج تاج الدین (عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران و عضو کارگروه پنل شهرهای آینده و نقش آنها در توسعه اقتصاد شهری )
 • آقای دکتر امیر ناظمی (عضو کمیسیون تحقیقات و پژوهش خانه اقتصاد ایران و عضو کارگروه پنل شهرهای آینده و نقش آنها در توسعه اقتصاد شهری)
 • آقای دکتر مهدی محمدی (عضو کمیسیون تحقیقات و پژوهش خانه اقتصاد ایران و عضو کارگروه پنل شهرهای آینده و نقش آنها در توسعه اقتصاد شهری)
 • سرکار خانم فاطمه عیوضی (مدیر گروه پژوهشی مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی و عضو کارگروه پنل عملکرد شهرداری ها در سوانح طبیعی)
 • آقای مهندس حسن عباسیان (عضو انجمن تونل ایران و عضو کارگروه پنل مسائل شهری، راهکارهای زیرزمینی وتونل شهری (ITS) )
 • آقای دکتر مرتضی قارونی نیک (عضو انجمن تونل ایران و عضو کارگروه پنل مسائل شهری، راهکارهای زیرزمینی وتونل شهری (ITS) )
 • آقای دکتر مهدی آشتیانی (عضو انجمن تونل ایران و عضو کارگروه پنل مسائل شهری، راهکارهای زیرزمینی وتونل شهری (ITS) )
 • آقای دکتر مجتبی خضریان (اداره کل فناوری وزارت امور خارجه و عضو کارگروه پنل نقش دستگاه دیپلماسی در رفع محدودیت‌ها )
 • سرکار خانم دکتر جمهری (اداره کل فناوری وزارت امور خارجه و عضو کارگروه پنل نقش دستگاه دیپلماسی در رفع محدودیت ها )
 • آقای دکتر حمیدرضا علومی (رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کارگروه پنل حقوق شهروندی)
 • آقای دکتر باقر انصاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه پنل حقوق شهروندی)
 • آقای دکتر اکبر نوری (استاد حقوق دانشگاه آزاد تهران و عضو کارگروه پنل حقوق شهروندی)
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران)
 • مهندس شیرزاد یزدانی (رئیس گروه تخصصی شهرسازی)
 • دکتر عادل آذر (ریاست مرکز آمار ایران)      
 • مهندس مسعود معمار ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )           
 • محمدرضا فضلی (وزارت ورزش و جوانان )
 • مهندس فرح محمدی (سازمان هواشناسی )
 • دکتر داوود ندیم (معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه و عضو کارگروه پنل سرمایه گذاری شهری)
 • دکتر بابک امیدوار ( دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست)
 • دکتر حسن دارابی (دانشگاه تهران -دانشکده محیط زیست)        
 • دکتر عبدالرضا کرباسی (دانشگاه تهران -دانشکده محیط زیست)
 • دکتر اسماعیل صالحی ( دانشگاه تهران -دانشکده محیط زیست)
 • دکتر محمدعلی عبدلی (دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست)  
 • دکتر احمد پوراحمد دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا-گردشگری) 
 • دکتر کرامت اله زیاری (دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا-عمران شهری)      
 • دکتر حسین حاتمی نژاد (دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا-مدیریت شهری) 
 • دکتر محسن کلانتری (دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا-مدیریت بحران)      
 • دکتر سعید زنگنه شهرکی (دانشگاه تهران-دانشکده جغرافیا-اقتصاد شهر هوشمند)       
 • دکتر علی محقر (دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت)    
 • دکتر طیبه عباسی (دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت)
 • دکتر محسن نظری (دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت)              
 • دکتر محمدرضا صادقی مقدم (دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت)
 • دکتر محمدعلی شاه حسینی (دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت-مدیریت سیاست گذاری)              
 • دکتر علی پیران نژاد (دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت)            
 • دکتر عالیه کاظمی  (دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت)
 • دکتر علی اصغر انواری رستمی (دانشگاه تربیت مدرس-مدیریت و اقتصاد)  
 • دکتر نوید نظافتی (دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده مدریت)         
 • دکتر داود طالبی (دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده مدیریت-مدیریت سیستم و بهره وری)
 • دکتر سید حسین سیادت (دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده مدیریت-مدیریت فناوری اطلاعات)     
 • دکتر روح الله تولایی (دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده مدیریت) 
 • دکتر بهلول علیجانی (دانشگاه خوارزمی-دانشکده علوم جغرافیایی-اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی)            
 • دکتر عزت ا... قنواتی (دانشگاه خوارزمی-دانشکده علوم جغرافیایی-ژئومرفولوژی و محیط زیست شهری)          
 • دکتر موسی کمانرودی (دانشگاه خوارزمی -دانشکده علوم جغرافیایی-مدیریت شهری)                    
 • دکتر وحید شقایقی (دانشگاه خوارزمی -برنامه ریزی شهری و منطقه ای)     
 • دکتر علی شیرازی (دانشگاه فردوسی مشهد)             
 • دکتر علی مروتی شریف آبادی (دانشگاه فردوسی مشهد)         
 • دکتر علیرضا خوراکیان (دانشگاه فردوسی مشهد)   
 • دکتر محمدرضا علمی (دانشگاه یزد-محیط زیست شهری)          
 • دکتر محمدحسین سرائی (دانشگاه یزد-گروه جغرافیا-مدیریت شهری، گردشگری شهری و مدیریت بحران)    
 • دکتر مهدس سبک رو (دانشگاه یزد)        
 • دکتر مجید یاسوری (دانشگاه گیلان)       
 • دکتر روشن همتی بابایی (دانشگاه گیلان)
 • دکتر نورالدین عظیمی (دانشگاه گیلان-دانشکده هنر و معماری)  
 • دکتر محمد زاهدی (دانشگاه پیام نور)
 • دکتر حسن صادقی (دانشگاه پیام نور)  
 • دکتر محمد لشکری (دانشگاه پیام نور)
 • دکتر رضا رسولی (دانشگاه پیام نور)
 • دکتر مهدی یدالهی (دانشگاه پیام نور)
 • دکتر صادقعلی موحدمنش (دانشگاه پیام نور)
 • دکتر مهین دخت کاظمی (دانشگاه پیام نور)
زبان/Language

دبیر شورای راهبردی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

جناب آقای ابراهیم امینی

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران

رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

 مرتضی کاظمیان

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 با سخنرانی جناب آقای مرتضی کاظمیان رییس دبیرخانه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران و ریاست محترم جمهوری جناب دکتر حسن روحانی

کانال آپارات اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ...

پوستر اجلاس
لینک های خبر اجلاس
مرکز همایش