اجلاس جهانی شوراها و شهردارانساختار اجلاس جهانی شوراها و شهرداران2016

به منظور مدیریت، طراحی و تعریف فعالیت‌های ضروری، سازماندهی منظم و دقیق کلیه امورات برگزاری اجلاس جهانی شوراها وشهرداران، طی ساختاری با تقسیم کار میان افراد وگروه‌های کاری با ایجاد برنامه و هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف علمی تخصصی این رویداد، تلاش می‌شود. امورات این سازماندهی به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و تا اطمینان از دستیابی، اثربخشی و کارایی امورات از تلاش باز نمی ایستد. ساختار اجلاس، راهبردها و اهدافی مشترک را  دنبال می کند که مسیر دستیابی را هموار می سازد. 

زبان/Language

دبیر شورای راهبردی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

جناب آقای ابراهیم امینی

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران

رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

 مرتضی کاظمیان

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران

مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 با سخنرانی جناب آقای مرتضی کاظمیان رییس دبیرخانه اجلاس جهانی شوراها و شهرداران و ریاست محترم جمهوری جناب دکتر حسن روحانی

کانال آپارات اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ...

پوستر اجلاس
لینک های خبر اجلاس
مرکز همایش